Herakles, Herkules, populær græsk heros (helt), søn af Zeus og Alkmene. Hans yndlingsvåben er en vældig kølle. Han er især kendt for sine tolv arbejder, der viser ham som mandig, stærk, vild, men også skabende og tricksteragtig. Blandt arbejderne, der var fremstillet som relieffer på Zeustemplet i Olympia, er drab på en usårlig løve og den mangehovedede slange Hydra, hans udmugning af Augiasstalden og lænkning af helvedshunden Kerberos. For sine bedrifter blev Herakles optaget blandt Olympens guder. Herkules' kraft ses også i det danske sprog, hvor “herkulisk” betyder kæmpestærk.