Souvenir, genstand til erindring om fx en rejse. Den kan tillægges affektionsværdi. Omkring store turiststeder, fx Peterskirken i Rom og Akropolis i Athen, er der opbygget et stort antal såkaldte souvenirbutikker. Souvenirbutikker kan findes i et så voldsomt antal og med så markskrigeriske sælgere, at de antager karakter af “gedemarked”. Hvis en souvenir knyttes sammen med en skelsættende begivenhed, fx en pilgrimsfærd, kan den antage en særdeles væsentlig symbolbetydning i den enkeltes liv, nærmest at sammenligne med relikvier.