Personifikation, litterær eller billedkunstnerisk metafortype, hvor noget abstrakt, fx et begreb, fremstilles som noget konkret, som noget legemligt, menneskeligt. Det kan fx være antikkens figurer af sejr som gudinden Nike og retfærdighed som gudinden Justitia. Eller Kingos salme “Sorrig og Glæde de vandre til hobe”, der er bygget op over en række antitetiske personifikationer. Andre eksempler på personifikationer er døden som Døden, Knokkelmanden eller Manden med Leen. I eventyr myldrer det med personifikationer. Der er glidende overgange til begreber som allegori og besjæling.