Orm, ordet havde i de gammelnordiske sprog betydningen slange eller drage, jævnfør fx hugorm, lindorm, ormegård (om bl.a. Regnar Lodbrogs straf i en grav med slanger) og den tidligere bibeloversættelse: “Men Ormen var træskere” (nu: “Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr”, (1. Mos. 3, 1)). “Din lille orm” bruges som skældsord om en person. Orm i nødder, æbler osv. kan bruges overført om tvivl, nag, ødelæggelse og moralsk fordærv i udtryk som “der går orm i noget”, “en orm gnaver” og “ormstukken”. I astrofysikken opereres der med et ormelignende rumtid-fænomen, som kaldes “ormehuller”.