Nerve, kan bruges overført om fx spænding, intensitet og sindstilstand. Der kan være “nerve i kampen” eller den kan være “nervepirrende” eller en konflikt kan kaldes en “nervekrig”; en person kan have “dårlige nerver”, være et “nervøst gemyt”, “have nerverne uden på tøjet” eller “have nerver af stål”; en gade kan være en bys “livsnerve”. En storbys rytme kan i det hele taget skildres i menneskemetaforer: årer, puls osv., og mange digtere har været optaget af denne opskruede, flimrende, evigt skiftende livsstil som et udtryk for modernitetens særlige nerve.