Mantra, (sanskrit: “middel for sindet”), hellige ord eller stavelser, der i nogle grene af hinduismen og buddhismen dyrkes som manifestationer af guddommen. Det væsentligste mantra er Om eller Aum, som symboliserer selve mantraernes ophav og bruges ved recitation af helligtekst. I tibetansk buddhisme er om mani padme hum (“Hil juvelen i lotusen”) en central hellig formel. En guru kan tildele en discipel et mantra, der holdes hemmeligt og bruges under meditation. Med de mange østligt inspirerede nye religioner i Vesten blev begrebet mantra også almindeligt i fx Danmark og kan nu også bruges bredt om idé, der fremhæves som vigtig for en person eller periode, fx “kropsdyrkelse er vor tids mantra”. lyd, ord.