Mammut, den uddøde elefantart har givet anledning til det overførte udtryk mammut- i betydningen kæmpemæssig, fx mammutværk. Digteren Johannes V. Jensen, der var meget optaget af dyreliv i forhistorisk tid og fik sin formidable fantasi tændt deraf, byggede ved sit sommerhus i Tibirke en kæmpestor mammut i sten. Klaus Rifbjerg sammenligner i digtet “Motor”, 1956, sig selv med Johs. V. Jensen på motorcykel: “naar motorcyklens udblæsning / kastes som antediluvianske mammutfjerte / mellem husmurene.”