Lunge, forbindes med luft, liv, friskhed, fornyelse. I overført betydning kan ordet bruges om fx et grønt område i en by eller om tropisk urskov som jordens lunge, fordi den fornyer luften. “Af sine lungers fulde kraft” bruges om højt råb.