Lav, laug, og gilder, var præget af en række ceremonier med møder og fester, drikkepokaler, særlige funktioner, fx oldermanden, og brug af et skrin, et segl og eventuelt et våbenskjold. Gilderne hører middelalderen til; måske har de forbindelse bagud til førkristen offertradition med bestemte drikkeritualer, og de var ofte knyttet til en bestemt helgen. Lav kendes også i middelalderen, men hører især perioden fra reformationen til 1857 til; i 1857 blev Næringsloven indført. Lav og gilder har også en del lighedspunkter med broderskaber af forskellig art, ordener, loger og kongregationer. Segl og våbenskjold viser oftest redskaber fra det konkrete håndværk, fx en skræddersaks eller en handske for handskemagerlavet.