Løg, symboliserer bl.a. enhed, de mange i én, og løgskrælningen symboliserer at afsløre og at (forsøge på at) nå centrum eller kernen. At skrælle et løg kan også være hårdt (tårerne står én i øjnene, så man ser uskarpt), ligesom det er hårdt at afskrælle lag på lag af sin fortid, sine hemmeligheder. Det sidstnævnte ses som tema i Günter Grass' erindringsbog Når løget skrælles, 2006; her stilles symbolet løgskrælning bl.a. over for et andet erindringssymbol: insektet i en ravklump. I Henrik Ibsens drama Peer Gynt, 1867, bruges et løg som symbol for et liv i rollespil og uden kerne; Peer skræller et løg lag for lag for at nå til kernen i sit liv, men “Til det innerste indre er altsammen lag”; han har svigtet personer og ideer, har levet uden centrum. Om at arbejde med tekster i GT er brugt metaforen “løg”; hvert historisk lag af tekster er lige væsentligt, og man kan aldrig finde en kerne; snarere er alt “kerne”.