Kegle, kan betegne fx en geometrisk figur, en lyskegle, en figur i trafikken eller en træfigur i bowling. Formen rummer både cirkel og trekant, symboliserer dermed frugtbarhed (både maskulin og feminin seksualitet) og forbindes endvidere med bl.a. tårn, pyramide og bjerg. Overført findes udtrykket “tage kegler”, dvs. være en succes. I japansk havekunst bruges en ejendommelig kegle formet af sand, i haven ved Ginkaku-ji (Sølvtemplet) i Kyoto. Sandkeglens top er afskåret, så den ligner Fuji-bjerget.