Kanon, med tryk på 2. stavelse et skydevåben – og i overført forstand en berømt person (“en stor kanon”) og – som adjektiv og adverbium – noget fantastisk eller kolossalt (“Jeg glæder mig kanont meget”). Med tryk på 1. stavelse bl.a. et flerstemmigt musikstykke, de kanoniserede (dvs. ægte eller vedtagne) bibelske skrifter, helgenkåring (“at kanonisere”) og en række værker, der anses for klassiske. I de seneste år har Kulturministeriet offentliggjort danske kanoner, samlet i “Kulturkanon” (2006), for en række kunstarter, fx billedkunst, litteratur og musik, bl.a. som en selvbesindelse og national mobilisering over for globalisering og indvandring. I undervisningssammenhæng er der tilsvarende lavet kanoner for, hvilke forfattere der skal være repræsenteret i dansk i folkeskole og gymnasium. Disse initiativer må opfattes som nye og væsentlige dannelser inden for vore nationale symboler. Begge dele har været livligt debatteret, og mange “kanoner været kørt i stilling”. Er der tale om en særlig borgerlig vinkel på kultur? Kan der overhovedet tales om dansk kultur? Er de bedste kunstnere ikke netop dem, der er mest internationalt orienterede? osv. Debatten har – med det ejendommeligt nydannede adjektiv (et misfoster eller et tegn på sproglig originalitet?) – været “kanon”, med tryk på 2. stavelse.