Jætte, overnaturligt væsen af kæmpestørrelse i nordisk mytologi og folketro. Jætterne bor i Udgård eller Jættehjem (Jotunheim), og de er kaosmagter, der kæmper med de “gode” aser, først og fremmest Thor. I folketroen glider de i nogen grad sammen med trolde og andre dæmoniske bjergfolk og kæmper; det er fx dem, der har bygget de såkaldte “jættestuer”, mente man. I svensk bruges “jätte” som forstærkende led ved en række ord, fx jättekul, på linje med at man på dansk kan bruge “kæmpe” i betydningen “meget”.