Hybris og nemesis, et centralt begrebspar i græsk mytologi og tragedie. Mennesket overskrider gang på gang i overmod (hybris) den guddommelige orden og retfærdighed (dike) og møder derfor gudernes straf eller hævn (nemesis eller Nemesis, idet hun ofte er opfattet som en gudinde, datter af Nyx, Natten). Det kan virke, som om guderne af og til er misundelige på menneskene og derfor vil holde dem i tømme. Begreberne er også indgået i det danske sprog: begå hybris, møde nemesis. Se også skæbne.