Hermelin, også kaldt lækat, tilhører væslerne. Dens hvide vinterpels gør den til symbol på renhed og kyskhed. I folketroen findes den forestilling, at den ville dø, hvis dens hvide pels blev tilsølet. Dens pels bruges på kåber som værdigheds- og renhedstegn for konge lige og fyrstelige personer, samt dommere og kirkens aristokrati. Fx kan kongers kåber ved kroningsceremonier være af hermelinskind. Hermelinen optræder også som heraldisk symbol.