Helle, tilflugtssted eller fristed. Ordet hænger sammen med hellig og angiver dermed noget helt og udelt og uberørt, et tabueret område. Et helle er altså et sikkert sted, bl.a. brugt i børneleg, og en helle er et sted i trafikken, hvor biler ikke må færdes, og fodgængere derfor kan være i sikkerhed. I leg kan der råbes “helle for det”, dvs. at man med ordets magt ønsker at sikre sig noget bestemt; under leg kan der også råbes “helle” som angivelse af, at man momentant går ud af legen.