Gazelle, “Hun springer som en gazelle”, kan man sige om en elegant og hurtig kvinde. Gazellen er da også et elegant og hurtigt dyr af antilopefamilien. Dens dybt sjælfulde øjne har i arabisk tradition gjort den til symbol på kontemplation. Den optræder ofte i afrikanske myter, fx som kulturhero og som symbol for tankens hurtighed og visionens klarhed. Den er attribut for den indiske vindgud Vayu.