Flaske, symboliserer ofte moderskødet. Magisk virker det, at et skib kan rejse sig inde i en flaske, efter måske måneders pillearbejde. Magisk er også flasken i folkeeventyr, bl.a. Grimms “Ånden i flasken”, om en fattig brændehuggersøn, der i en flaske finder en ånd, der gør ham til berømt læge. I folkedigtningen kan flasken endvidere rumme livets vand – eller gift eller sovedrik. Flasken som symbolsk genstand har paralleller i fx krukken, bægeret, skålen og karret. At afsende en “flaskepost” kan opfattes som en art symbolhandling, hvor man overlader til tilfældigheden, hvem ens brev og kontaktforsøg skal nå. “At slå sig på flasken” betyder at være drikfældig.