Fabel, (af latin fabula, “fortælling”), kort moraliserende fortælling på vers eller prosa, hvori livløse ting, dyr og planter taler og agerer. Fabelgenren er udbredt verden over, fx findes der old-indiske og oldgræske fabler eller tekster med fabeltræk. I GT er Jotams fabel, Dom. 9,7-15, en fabel. Fabler kan overlappe genrer som eventyr og lignelser, fx er der fabeltræk i en række af H.C. Andersens eventyr om dyr eller ting.