Sodoma og Gomorra, to byer, der ifølge 1. Mos. 18-19 lå, hvor nu Det Døde Hav ligger, og som blev straffet for deres gudløshed; Jahve lader svovl og ild regne ned over byerne, “der steg røg op fra jorden som røgen fra en smelteovn”. Da Lots hustru ser sig tilbage mod byen, forvandles hun til en saltstøtte; en menneskelignende klippeformation ved Det Døde Hav fremvises stadig som hende! Byerne er sidenhen blevet symbol for synd og seksuelle udskejelser; en sodomit, dvs. en person, der har seksuel omgang med dyr, er opkaldt efter Sodoma.