Saturn(us), romersk landbrugsgud, forbundet med såning og høst. Festen saturnalia fejredes i en periode omkring d. 17. dec. for såningen og havde karakter af et standsopløsende karneval. Saturn er også navnet på en planet i solsystemet og på amerikanske løfteraketter til Apolloprojektet – bemærk den gennemførte brug af mytologiske begreber.