Parnassos, Parnasset, et bjerg i Grækenland, tæt ved Delfi. I mytologien var bjerget Apollons og musernes tilholdssted. Herefter får parnas betydningen: sted hvor en digterkreds samles eller bruges om digtekunstens ophøjede verden. I billedkunsten ses ofte fremstillinger af særdeles allegoriske Parnas-scener. En gruppe franske digtere i tiden omkring 1870 kaldes parnassisterne; de dyrkede kunsten i dens renhed, l'art pour l'art; i deres tidsskrift udkom bl.a. Verlaine. I en periode omkring 1920 samledes danske ekspressionistiske kunstnere, bl.a. Tom Kristensen og Emil Bønnelycke, i det såkaldte “Valby-Parnas”, et atelier på Vigerslev Allé. Mange gymnasieforeninger eller -blade med digterspirer har haft det mytologiske navn “Parnas”.