Napoleon, 1769-1821, den franske kejser 1804-14 og 1815 har to symbolske funktioner. Dels er han den store romantiske helt og feltherre på den stolte ganger. Dels er han en lidt komisk diktator, en storskrydende spirrevip, en opkomling, som ville herske overalt og over alt, men som mødte sit Waterloo i 1815. Da Napoleon blev kejser, satte han symptomatisk selv kronen på sit hoved; paven skulle nedværdiges i den situation. Men han endte med selv at blive ydmyget som deporteret på St. Helena.