Åg, symboliserer lydighed, slaveri, hårdt arbejde, landbrug, frugtbarhed, men også kontrol, tålmodighed, forening og væren sammen. De to sidstnævnte betydninger dominerer i den indiske meditationsform yoga, et sanskrit-ord der er i slægt med engelsk yoke og dansk åg, der alle kommer af et indoeuropæisk ord med betydningen at forbinde; dvs. at der lægges åg på bevidstheden, for at den kan forenes med hele tilværelsens grundprincip. Et åg kan både være et redskab til trækdyr, især okser, og et bæreredskab på et menneskes skuldre, og i begge tilfælde kan der dannes symbolske betydninger. “Åg på nakke, lås for vor mund” er tegn på undertrykkelse. “At gå under åget” (latin: sub jugum ire) betyder oprindelig, at de overvundne i en krig skulle gå under et spyd = okseåg som symbol for ydmygelse. Under Aaget er titlen på en novellesamling af Herman Bang fra 1890, bl.a. med “Irene Holm”, hvis åg det er at “fortsætte det, man kalder Livet”, et evigt slid fuld af fattigdom og forhånelse.